Duurzaamheid zit in ons DNA

GoodFuels is marktleider op het gebied van ontwikkeling en wereldwijde distributie van geavanceerde, duurzame biobrandstoffen – zoals HVO.

En dat is niet voor niets. Dat komt omdat wij écht gemotiveerd zijn om de wereld fossielvrij te maken. Duurzaamheid zit in ons DNA; het is de reden van ons bestaan.

De meest duurzame brandstof voor onze klanten

GoodFuels komt niet voort uit de ‘oude energiewereld’ en heeft daar ook geen belangen in. Al ons denken en handelen is dan ook gericht op het leveren van de meest duurzame brandstoffen aan onze klanten.

Wij leveren aan (transport)sectoren waarvoor onze dieselvervangers de beste en snelste manier zijn om te verduurzaamen, zoals de zeevaart, zwaar wegtransport, spoorvervoer, binnenvaart en de bouw.

Hoogste duurzaamheidseisen

GoodFuels voldoet aan hoogste duurzaamheidseisenGoodFuels voldoet aan de meest stringente duurzaamheidseisen. Zo hebben wij de hoogste standaardcertificering; die van de Roundtable of Sustainable Biomaterials.

De voorwaarden die RSB stelt hebben niet alleen betrekking op CO2-reductie , maar bijvoorbeeld ook op mensenrechten en de naleving van wet- en regelgeving.

ISCC-certificatie
GoodFuels is ISCC gecertificeerdGoodFuels is ook ISCC-gecertificeerd. De International Sustainability and Carbon Certification is het meest gezaghebbende systeem voor de certificatie van biomassa en bio-energie.

Onafhankelijke Duurzaamheidsboard
Daarnaast heeft GoodFuels een onafhankelijke Duurzaamheidsboard. Hierin hebben leidende wetenschappers en NGO’s zitting. GoodFuels verkoopt alleen brandstoffen die door deze board zijn goedgekeurd.

Innovatie

En ondertussen werken we met gerenommeerde technologiebedrijven en onderzoeksinstituten aan nieuwe technologieën en producten. Dit is nodig om ook in de (nabije) toekomst aan de sterk groeiende vraag naar duurzame brandstoffen te kunnen blijven voldoen.

Meer informatie over GoodFuels vindt u op GoodFuels.com.

En heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

mail of bel ons